Välkommen

"Logistik (ofta även kallat Supply Chain Management) är ett företagsledaransvar eftersom logistikarbetet påverkar samtliga funtioner i företaget och får konsekvenser på såväl operativ som taktisk och strategisk nivå. I praktiskt arbete har materialadministriva frågor (MA) allt oftare kommit att utlösa strategiska omprövningar som till mycket stor del påverkar både lönsamhet och konkurrenskraft."

- Ulf Pewe