"Nyckelpersonerna i företaget bör informeras och utbildas övergripande i logistikfilosofin och dess inflytande på bolagets lönsamhet. För ett optimalt genomslag i företagen kompletteras ovanstående åtgärd med en bred grundutbildning i logistik för samtliga anställda."

- Ulf Pewe

Utbildning och litteratur

Utbildning

Utbildningen i företagen skall utformas så att alla i företaget får en gemensam logisk ram och ett språk så att gemensamma konkreta mål kan formuleras, diskuteras och genomföras av samtliga på samtliga nivåer.

Pewelogistik genomför väl dokumenterade utbildningar som:

  • Informationsupplägg för företagsledningar
  • Företagsanpassad teoriutbildning
  • Företagsanpassad utbildning vid uppdrags genomförande
  • Logistikutbildning för gymnasielärare
  • Grundutbildning i logistik - "Logistikkedjan"

Litteratur

  • "Lönsam Logistik"®
  • "Internationella Transporter och Spedition"
  • "Logistikkedjan"
  • Redaktör för "Logistikhandboken", DI:s ledarskapshandböcker (99-01)
  • Kurs- och Seminariedokumentation