Urval av pågående uppdrag

LIF
Kartläggning av logistik- information- och ekonomiska flöden,
för Landstingens läkemedelsförsörjning till sluten vård från
läkemedelsleverantör.

BRAFAB
SCM med säsongsanpassad leveransservice från Kina, Indonesien
och Vietnam till SE, NO, DK och FI samt upplägg för dragning
av containers från hamn till leveransadresser.

Coaching för upprättande av dispositionsplan för utveckling av
logistik och SCM.

Coromatic Group AB
Koordinering av koncernens logistikorganisation samt
fraktupphandling av ut- och inrikes transporter för
koncernens enheter inom SE, DK, NO och FI.

Coromatic Int AB
Logistikkoordinator för projektskeppningar till komplicerade
destinationer. Anpassning av enheter för transport etc.

Midsona AB
Coach till inköpsdirektören för genomförande av fraktupphandling,
fraktavtal och implementering av internationella och inrikes
transportupplägg