Urval av pågående uppdrag

BRAFAB
SCM med säsongsanpassad leveransservice från Kina, Indonesien
och Vietnam till SE, NO, DK och FI samt upplägg för dragning
av containers från hamn till leveransadresser.

Coaching för upprättande av dispositionsplan för utveckling av
logistik och SCM.