Min bakgrund:

Konsult
Utvecklat metoden "Lönsam Logistik"
®
Utvecklat begreppet och metod för "Logistikbesiktning"
VD
i terminalbolag
Distributions- och speditionschef
Föreläsare/Lärare
Författare
, facklitteratur
Logistikutbildning, LTH
Styrmansutbildning,
Sjöfartshögskolan


Sammarbetspartner till Long & Partners AB

Arbetar gärna som:

Inhyrd VD och logistikchef
Projektledare på såväl strategisk som taktisk/operativ nivå.
Idégivare till och implementering av:

  • Tidsstyrd direktdistribution
  • Inköps- och lagerstyrning
  • Offensiv leveransbevakning
  • Organisationsförändringar
  • Upphandling av logistik- frakt- och försäkringstjänster